Obszary naszej pracy:

 • terapia indywidualna
 • terapia par
 • terapia relacji
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • grupy wsparcia
  • terapia karmienia małego dziecka
  • grupy terapeutyczne
  • treningi terapeutyczne
  • pracujemy również online

   Pracujemy z:

   • dorosłymi
   • młodzieżą
   • dziećmi

   NASZ ZESPÓŁ:

   Monika Kalinowska-Cisło

   Agata Westfal

   Lidia Barda

   Wioleta Firaza

   Barbara Furman

   Agata Jankowska

   Adam Jegliński

   Emilia Kołowacik

   Monika Kostrzewska

   Małgorzata Milczarek

   Ewa Roksela

   Ewa Zawistowska

   Ewelina Furmanik

   Agnieszka Świderek

   Renata Ostrowska-Kujawska

    

   Grupy rozwojowe i terapeutyczne

   Męska siła
   Peter Schulthess
   13-16.06.2024

   Trening terapeutyczny
   w podejściu Gestalt z pracą
   przez ciało z Sylwią Fajkowską
   21-25.08.2024

   Trening terapeutyczny poprzez ciało
   w ujęciu Gestalt
   Anna Szary
   24-28.10.2024

   WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

   Tańcz 24 w 24 Warsztat rozwojowo – taneczny
   Emilia Kołowacik
   22.06.2024

   NIE WYPALAJ SIĘ
   Emilia Kołowacik
   07.06.2024

   W stronę współrodzicielstwa i wiosek więzi.
   Warsztat rozwojowy pedagogiki Gestalt
   Przemysław Różański, Joanna Łucja Cichoń
   4-6.10.2024

   Psychoterapia to dar dla siebie, okazja do rozwoju i uzyskania wsparcia w czasach trudności. Terapeuci pomagają nam nauczyć się radzić sobie z wyzwaniami i osiągnąć harmonię wewnętrzną. To klucz do głębokiej transformacji i odkrycia własnego potencjału.

   W psychoterapii pracujemy nad lepszym zrozumieniem naszych zachowań i motywacji. Terapeuci oferują bezstronną perspektywę i wsparcie w rozwiązywaniu trudności. To miejsce, w którym odnajdujemy swoją siłę i możliwości.

   Psychoterapia to proces poznawania siebie, budowania zdrowych granic i umiejętności radzenia sobie z emocjami. Terapeuci pomagają w identyfikacji i modyfikacji szkodliwych wzorców zachowań. To kluczowa droga do pozytywnych zmian w życiu.

   Terapia to miejsce, w którym możemy podzielić się naszymi najgłębszymi uczuciami bez obaw. Terapeuci oferują wsparcie i zrozumienie, dzięki czemu czujemy się akceptowani. Terapia pozwala na wyrażanie siebie, co prowadzi do wyzwolenia od wewnętrznych ograniczeń.

   Psychoterapia jest procesem odkrywania własnych unikalnych cech i potencjałów. Terapeuci pomagają w radzeniu sobie z traumami, co przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne. Terapia umożliwia bardziej świadome życie i bardziej odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

   W psychoterapii uczymy się empatii i otwartości na nowe spojrzenie na siebie i innych. Terapeuci wspierają w budowaniu głębszych relacji, a to prowadzi do większej satysfakcji z życia. Terapia daje szansę na przemianę i osiągnięcie życiowych celów.

   Jedną z największych zalet psychoterapii jest redukcja objawów depresji, lęku i stresu. Terapeuci oferują skuteczne techniki radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami. Terapia umożliwia rozwijanie zdrowych mechanizmów obronnych i umiejętności rozwiązywania konfliktów. To bezcenny wkład w poprawę jakości życia.

   Psychoterapia rozwija naszą samoświadomość, co pozwala na lepsze zrozumienie naszych potrzeb i pragnień. Terapeuci oferują wsparcie w budowaniu pozytywnego myślenia i zwiększaniu poczucia własnej wartości. Terapia pomaga odkryć nasze ukryte potencjały i umiejętności, wprowadzając pozytywne zmiany w życiu.

   W psychoterapii odkrywamy korzenie naszych trudności i uczymy się skutecznych strategii radzenia sobie. To miejsce wsparcia, gdzie możemy wyrazić swoje emocje bez obaw. Terapeuci oferują wsparcie i inspirację, pomagając znaleźć własne mocne strony i zasoby. Dzięki terapii osiągamy większą równowagę psychiczną.

   Psychoterapia to bezcenny proces samooswojenia i zrozumienia siebie. Daje możliwość pracy nad emocjami i zachowaniami, które wpływają na nasze życie. Terapeuci pomagają budować zdrowe relacje, redukować lęki, depresję i uzależnienia. To skuteczne narzędzie rozwoju osobistego i osiągania harmonii wewnętrznej.